Ateq - Specialist in Industrial Quality Control ATEQ - T.P.M.S Home Page ATEQ - Products & Services ATEQ - Support Emergency Help ATEQ - Brochures ATEQ - Contact ATEQ - Press Releases ATEQ - Jobs About ATEQ
     

" För 30 år sedan, byggdes ATEQ av en vision som gjorde oss till nummer ett bland läcktestningsföretag i världen :

Ge service till våra kunder överallt i världen med våra lokala ingenjörer och tekniker

30 år senare, förvånar det mig att vi är den enda inom denna industri som tänker på detta sätt, speciellt sedan denna vision drivit oss som referens i industrin med de största baskunderna."

 
 
 


ATEQ bildades 1975 med visionen att ersätta all traditionell linjeproducerade läcksöknings metoder som test i vattenbad med datoriserade läcksökningsutrustning som var :

- helt automatiserad
- kalibrerad spårbarhet till internationella kvalitets standarder
- snabb
- använder torr och ren luft testning

Från startsuccen i Västeuropa, ATEQ har ATEQ byggt upp ett unikt internationellt nätverk, med sina egna kontor och sina egna säljare o serviceingenjörer i mer än 20 länder.
30 år senare, är det här vad ATEQ har uppnått :

- Mer än 5000 kundreferenser inklusive stora multinationella företag såsom Toyota, GM, Baxter, Sony, HP…etc.

- Mer än 55000 sålda instrument och servade i 32 länder.

- 3200 instrument säljs varje år. Detta är mer än någon av våra närmaste konkurenter och troligen mer än dem tillsammans

- 21 helägda ATEQ dotterbolag spridda över de mest utvecklade länderna i världen, plus 12 lokala ATEQ agenturer, denna kombination täcker praktiskt taget hela den industrella världen.

- We är också det enda läcktest företag som säljer och gör service på instrument överallt.Vad som gjorde att ATEQ uppnådde detta var deras engagemang till R & D som forftarande är oslagbart på fältet.

Mer än 20 ingenjörers helårsarbete för att öka mätkvaliteten på ATEQs läcksökningssystem och det är fler ingenjörer än någon av våra konkurenter.Faktum är att våra ingenjörer nu har utvecklat och just släppt en ny serie luft kontroll utrustningar med en introduktion av T.P.M.S. aktiverings och test lösningar.