Ateq - Specialist in Industrial Quality Control ATEQ - T.P.M.S ATEQ - Products & Services ATEQ - Support Emergency Help ATEQ - Brochures ATEQ - Contact ATEQ - Press Releases ATEQ - Jobs About ATEQ
ATEQ Series 5 features Leak
ATEQ Series 5 Specification Leak
ATEQ Series 5 Enclosures Leak
ATEQ Series 5 Technologies Leak
ATEQ Series 5 Applications Leak
ATEQ Series 5 Accessories Leak

Olikt våra konkurrenter som försöker att övertyga er att deras teknologi är den ni behöver så har ATEQ beslutat att klara alla genom att varje modell passar för sitt speciella område. 
Tryckfallsmätnng tryck.:

Den populäraste

Den oslagbart mest populära teknologin, tryckfallsmätning, använder en referensvolym för att testa din detalj. Detta underlättar kompensation för omgivningens tryck eller temperatur-förändringar som påverkar båda objekten samtidigt.
Läckaget på testobjektet resulterar i påverkan på sensorns membran.

Den andra fördelen med denna metod är att noggrannheten inte påverkas när mätning sker mellan de två kretsarna. Till skillnad mot den tekniken där man mäter tryckfall direkt mot atmosfären.

Läck områden (i Pascal/sek): Från 1 till 5000 Pa/sek tryckfall (Värden i cm3.atm/min beror på testvolymen)


Max upplösning: 0.1 Pascal
 
Tryckfallsmätning, standard tryck.

Den som startade allt

Som en förenklad version av den tidigare teknologi, standard trycksänkning jämför trycket på objektet med atmosfärstrycket.
Denna teknik används när det inte är höga krav på testet eller väldigt hög testfrekvens.

Läck områden (i Pascal/sek): Från 10 Pa/sek
Max upplösning: 10 Pascal
Max testtryck: 40 atmosfärer
Tryckmätning: 1% av testtryck + 2 siffror och 0,1% av full skala.
 
Laminärt flöde.

Den mest passande

Oftas beaktad som den konkurrenten till massflödesteknologin, kontinuerligt flöde bygger på difftrycksgivare och en mycket noggrann laminär flödesgivare för att mäta läckageflöden.
Den inbyggda volymen säkerställer att det flöde som skapas av läckaget är stadigt över en längre tid.

Denna teknik passar gasindustrin dom ser den som en realtids läckagetest i gasenheter i produktionslinan.

Samtidigt som instrumentet genererar en läcka och presenterar den i displayen, kan operatören täta anslutningar på objektet för att uppnå önskad täthet.

Läck områden ( i cm3.atm/tim): 0 till 100 eller 0 1000 cm3.ath/tim
Max upplösning: 0.1 cm3.atm/h
Max testtryck: 50 kPa
Tryckmätning: ± 1% av tryck
 
Kontiuerligt flöde.

En för stora läckor
Ibland kan en läcka ses som ett "litet flöde", eller ett flöde som "stor läcka". Om er läcknivå är för hög för andra teknologier så kan det vara nödvändigt att använda en laminär flödestestare.
Flödet skapas mellan trycket och hålet i objektet.

Våra instrument innehåller ett laminärt flödeselement ansluten tillsammans med difftryckssensorn.

Varje flöde genererar en tryckdifferens mellan ingången och utgången på laminära flödes elementet, och detta mäts av difftrycksgivaren.

Läck områden (i L/tim): 5, 30, 150, 500, 1500, 4000 eller 10 000 L/tim
Max upplösning: >1% av full skala.
Max testtryck: 350 kPa
Tryckmätning: 1% av testtryck + 2 siffror och 0,1% av full skala.
 
Mass Flow

För dom som använder massflödesmätare

Massflödesmätar-teknologin konverterar massan av luft som går genom laminära flödesgivaren till läckvärde. Om det finns ett läckage så skapas det ett flöde mellan referensobjektet och detta läckage, pressar luften att gå genom massflödesenheten som konverterar det till läckvärde t.ex cm3.atm/tim.

Till skillnad från traditionella massflöden så kan vår teknik hantera stora läckage utan att linan måste återställa instrumentet.
Och till skillnad från våra konkurrenter, vi använder inga uppvärmda system för att mäta massan av luft, detta ger ringa påverkan av orenheter i luften.

Vi har vår specialitet i högtryckstestning i pneumatiken i denna enhet, som ger er möjlighet att mäta med en hög noggrannhet vid tryck upp till 40 bar (600psi)

Slutligen, vår massflödes teknik kommer med den senaste temperaturkompenseringen som säkerställer att ni får det bästa resultatet under de hårdaste förutsättningarna.

Läck områden (i Pascal/sek): 2 eller 200 cm3.atm/tim
Max upplösning: 0.1 cm3.atm/h
Max testtryck: 40 Bars
Tryckmätning: 1% av testtryck + 2 siffror och 0,1% av full skala.
 
Joniserings mätning.

Den snabbaste

Så här långt som vi har beskrivit används luft som media vid mätning av läckage.
I detta fall använder vi elektricitet.
En högspänning skickas genom objektet till en jordad bas och mellan dessa punkter så placeras plastobjektet som ska testas. Skulle det finnas ett hål i objektet,så joner kommer att transporteras från jordpunkten till spänningssidan.
Detta kommer att skapa ett spänningsfall som är i relation till läckaget.
Denna metod talar inte om storleken på hålet, men är den bästa metoden för att få godkänd eller icke godkänd test.
Vi har uppnått test tider mindre än 7/10-delar av sek.

Läck områden : Beror på storleken på läckaget samt typ av material
Nogrannhet: Beror på storleken på läckaget samt typ av material