Ateq - Specialist in Industrial Quality Control ATEQ - T.P.M.S Home Page ATEQ - Products & Services ATEQ - Support Emergency Help ATEQ - Brochures ATEQ - Contact ATEQ - Press Releases ATEQ - Jobs About ATEQ
ATEQ DG5
ATEQ Volume Tester
ATEQ Valve Tester
ATEQ Electrical Tester
DG5 instrumentet utför läck och flödestest samt funktionstest på gasanläggningar.

Utrustad med en kontinuerlig laminär flödestest-teknologi (G5), ett laminärt flöde test (D5) och en användarvänlig mjukvara (Sesame). DG5 ger operatören möjlighet att visualisera flöde och läckage i rea tid.
"Sesame". PC mjukvara

Sesame möjliggör för teknikern att spara så många program som det finns behov för. Smidigt när du har flera olika produktmodeller.
När instrumentet har kalibrerats med ett av våra kalibrerade munstycken, startar användaren genom att läsa av en streckkod.
DG5 utför en egentest och användaren kan ta upp resultaten på PC-skärmen.

Testresultaten kan sparas eller skrivas ut på etiketter som fästes på testobjektet.
 

Princip:

Y-ventiler används för att skifta mellan läck och flödestest. Den kan dessutom utföra tester mer fyra olika testtryck så att det går att testa en produkt i många olika konfigurationer.
Inom dessa testtryck är DG5 en utrustning som ATEQ är ensamma om på marknaden.
Tryckkompensering.
När olika flöden kan påverka det aktuella trycket så ger DG5 alla mätningar i relation till den kalibrerade tryckventilen. FTill exempel, en stor läcka skapar ett stort tryckfall och påverkar mätningen. Men DG5 kompenserar för tryckfallet och visar vad läckan är vid inställt testtryck.

Kontakta en av våra lokala säljare för att diskutera detaljerna och de möjliga tester som DG5 kan utföra.
Att detta via PC och Sesame mjukvara.
Slutligen, monterat i DG5 instrumentet finns ett kalibrerat munstycke som instrumentet använder för att utföra självtest innan varje test.